Vindkraft för livet

Böre Vindkraftsförening bildades hösten 1997, som en intresseförening för att undersöka möjligheterna till att investera i en vindpark med syfte att producera egen el till boende i Böre med omnejd. I fokus låg då tanken på att göra Böre till delvis självförsörjande på el. Miljöaspekten var inte den främsta anledningen till föreningens grundande, men idag är givetvis miljöfrågan väl förankrad i föreningen.

Våren 1999 blev Böre Vindkraftsförening till, detta för att möjliggöra projektering och anläggning av två vindkraftverk. De första vindkraftverken togs i drift 2001. Investeringen möjliggjordes av medlemmarnas insatser samt ett förmånligt investeringslån.

Idag är föreningens ambition att projektera, investera och drifta vindkraftverk i Böre vindpark. För närvarande driftas fem vindkraftverk. Ett sjätte är under uppstart. I framtidsvisionen för 2025 finns planer på att komplettera vindparken med ytterligare två vindkraftverk. Framtidsvisionen kommer att konkretiseras i en särskild arbetsgrupp under 2013 och 2014. Ett färdigt förslag till fortsatt utveckling för Böre Vindkraftsförening ska vara framtaget för beslut vid föreningsstämman 2015. Ett övergripande mål är att Böre Vindkraftsförening inte bara ska vara en förening för de boende i Böre med omnejd, utan även för boende i Vridsta, Skine och Åbodal.

Böre Vindkraftsförening bedriver även en omfattande lobbyverksamhet för vindkraftens framtid. Föreningen tar fram informationsmaterial och författar debattartiklar. Föreningen bjuder även in lokalpolitiker och politiker på regional nivå för att diskutera vindkraftens framtid.

Sammanslagning med Vridsta Vind

2003 skedde en sammanslagning av Böre Vindkraftsförening och Vridsta Vind. Vridsta Vind bildades redan 1990, även det som en intresseförening. Bristande intresse och kapital gjorde dock att föreningen länge låg i träda. Genom sammanslagningen kunde dock Böre Vindkraftsförening ta del av den kompetens som fanns i Vridsta Vind.

Dagens styrelse

Styrelsen består av nio ledamöter. Som ordförande vid den senaste föreningsstämman utsågs Per Jonson. Per har mångårig erfarenhet av projektering av större anläggningar inom området väg och vatten. Han har även ett kort förflutet som platschef för det danska vindkraftsföretaget Vestas.

I styrelsen sitter även John Carlén och Kurt Larsson. John och Kurt är båda seniorkonsulter på anläggningssidan. John arbetar för närvarande för Skanska medan Kurt är konsult hos WSP.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *