Energiförbrukning runt om i världen september 10,2019

Några av de största energiförbrukarna i världen är Kina, USA, Ryssland, Indien, Tyskland, Brasilien och…

Förnybar energi i EU juli 05,2019

Energi delar man in i förnybar och icke förnybar energi. Till icke förnybar energi hör…

Traditionella energikällor maj 24,2019

Kol, naturgas och olja och de fossila bränslen som är gjorda av olja såsom bensin…

Visa alla