Kategoriarkiv: Uncategorized

Rapport 2012

Hej kära vänner och medlemmar!

Jag ville bara ta tillfället i akt att använda vår nya fina blogg/nyhetssida och berätta för er att vi i skrivande stund är mitt uppe i skapandet av rapporten för 2012 års resultat. Som vanligt kommer den i lådan hem till alla medlemmar, men i år kan också alla som vill ha den skickad som pdf-fil via e-post höra av sig (kontakt@borevind.se) så ser vi till att spara på lite papper och träd!

Rapporten beräknas klar under februari och bör vara er tillhanda någon gång under mars månad.

Ny hemsida!

Som du kanske kan se här så har vi fått en helt ny design på hemsidan. Innehållet har strukturerats upp så att det ska bli lättare att hitta dit man vill, och vi har också blåst liv i vår blogg med nyheter och annan matnyttig information om vindkraft i allmänhet och föreningen i synnerhet.

Vi har fått hjälp av GFD som är en webbyrå belägen i Falun med såväl design som struktur, och efter en enklare genomgång av funktionerna känner vi oss också trygga i innehållshanteringen och hur vi ska kunna uppdatera plattformen WordPress som vår hemsida bygger på. Vi känner oss riktigt nöjda med alltihop och skickar ett stort tack till GFD som tog sig tiden och orken att fräscha upp alltihop för ett gott ändamål!

Nu under våren kommer det troligtvis inte att hända så mycket. Vi fortsätter att skicka rapporter till våra medlemmar i vanlig ordning, och hoppas också snart kunna etablera ett pdf-arkiv som alla ska kunna gå in och söka i för att se utvecklingen och effekten i våra snurror. Vi hoppas också kunna få in ett studiebesök till Gotland där de verkligen tar det här med vindkraft på största allvar, men mer om det i kommande uppdateringar.

Vad säger ni, blev inte hemsidan snygg så säg? 🙂

Köp en vindandel i Börevind

Det går alltid att köpa andelar i Böre Vindkraftsförenings olika vindkraftverk. Dels bygger vi nya vindkraftverk med ungefär fem års mellanrum, och dels finns det alltid en andrahandsmarknad för andelar. Vissa medlemmar bestämmer sig för att gå ur den ekonomiska föreningen, medan andra helt enkelt flyttar ifrån samhället.

Det finns två olika sorters vindandelar till försäljning. Detta gäller alla våra vindkraftverk, det vill säga både Böre 1, Böre 2, Solsta 1, Solsta 2, Leo och Svea. Notera dock att vindkraftverket Svea ännu inte är i drift.

Den ena andelen ger dig vind-el till maximalt 100 kWh per år. En sådan andel kostar 620 kr. Den andra sortens andel ger dig vind-el till maximalt 1000 kWh per år. En sådan andel kostar 6200 kr. Priset mer kilowattimme blir således exakt lika oavsett vilken sorts andel du köper. Notera att det antalet andelar som finns listat för respektive vindkraftverk är en summering av antalet andelar som ger 100 kWh vind-el. Om du köper en andel som ger dig tillgång till 1000 kWh per år köper du i princip tio andelar à 100 kWh.

Om du redan är medlem i Böre Vindkraftsförening ska du ta kontakt med vår medlemsservice. Om du är intresserad av att bli medlem och köpa andelar rekommenderar vi att du först beställer vårt informationsmaterial. Vi har tagit fram en allmän folder om hur en investering i vindkraftverk fungerar samt en folder för vart och ett av våra vindkraftverk. Kontakta oss via telefon eller e-post. Vi garanterar svar inom 24 timmar på vardagar.

Goda exempel – Bjursås vindpark

I oktober 2008 invigdes vindparken på Högberget i Bjursås. Vi har sneglat ganska mycket på hur man har arbetat i Bjursås när vi har planerat för våra nya vindkraftverk. För vår första satsning i början av 2000-talet hade vi nämligen stundtals stora problem med överklagade bygglov. När vi fick höra att anläggningen av vindparken i Bjursås inte hade överklagats över huvud taget blev vi självklart mycket intresserade.

Vikten av lokal förankring

Även om Böre Vindkraftsförening har en relativt stark lokal förankring har det genom åren alltid funnits några hushåll som har varit mycket aktiva med att sätta käppar i hjulen genom att överklaga bygglov, med mera. Vad man har gjort i Bjursås är att man har erbjudit alla hushåll som kan tänkas bli berörda av satsningen att köpa in sig i vindparken. Dessutom har hushållen i Bjursås fått förtur till andelarna.

I augusti 2007 besökte föreningen Bjursås dels för att se hur arbetet fortgick och dels för att få lite mer konkret information om hur man arbetar med den lokala förankringen. Vi fick många värdefulla idéer om hur man kan göra för att minimera antalet överklaganden.

Efter genomgången av tekniken och placeringen av vindkraftverken i Bjursås bestämde vi oss för att även ”kopiera” specifikationerna för själva vindkraftverken. Vi var i planeringsskedet i vårt projekt med två nya vindkraftverk och efter att ha lyssnat till projektchefen i Bjursås bestämde vi oss för att gå vidare med Vestas V90-vindkraftverk på 1,8 MW. Den energi man kan få ut av ett sådant vindkraftverk kan översättas med eluppvärmning av över 250 villor.

Från Bjursås lyckade satsning har vi även fått idén att namnge våra nya vindkraftverk. Det första av våra nya verk fick namnet Leo. Det andra, som just nu är under färdigställande, bär namnet Svea.

Vanliga frågor

Det är spännande och samtidigt ekonomiskt riktigt att göra en investering i ett vindkraftverk. Man ska dock vara noga med att läsa på om vindkraft och el innan man gör investeringen. Nedan ser du de vanligaste frågorna om vår verksamhet, tillsammans med korta svar.

Vad är en ekonomisk förening?

En ekonomisk förening är en sammanslutning av medlemmar som gemensamt äger en verksamhet som varje medlem har nytta av. Böre Vindkraftsförening är en ekonomisk förening som ska bygga och driva vindkraftverk i området omkring samhället Böre. Det är medlemmarnas insatser som betalar för byggnation och drift. Medlemmarna får i gengäld rätt att köpa vind-el från föreningen.

Hur blir man medlem i föreningen?

Man blir automatiskt medlem i Böre Vindkraftsförening när man köper en andel. För att kunna köpa en andel måste man vara elkund och vara ansluten till det svenska elnätet. Dessutom ska man ha Värmlandskraft som elleverantör.

Varför måste man vara elkund i ett annat elbolag (Värmlandskraft)?

Böre Vindkraftsförening har inte möjlighet att på egen hand distribuera el från vindkraftverken. Dessutom är det här med elöverföring och elproduktion en ganska snårig verksamhet som föreningen inte har någon möjlighet att styra över. Elleverantören står bland annat för kvittning av över- och underproduktion i relation till den faktiska konsumtionen. Se även nästa fråga.

Vad sker om vindkraftverken står still?

Om vindkraftverken inte ger någon el kommer hushållselen i stället från elleverantörens egen elproduktion. Det finns alltså ingen risk för att man står utan el om.

Finns det någon begränsning för hur många andelar man kan köpa?

Det korta svaret är nej. Det förutsätter dock att den elöverföring som andelarna ger rätt till understiger den faktiska årsförbrukningen. Skulle man ha fler andelar än så blir insatsen att betrakta som kapital. Det gör att insatsen inte längre är skattefri.

Våra nya vindkraftverk

Under våren 2013 kommer båda våra nya vindkraftverk vara i drift. Vindkraftverket Leo togs i drift redan under hösten 2012, medan verket kommer att testköras i april 2013 och sedan tas i drift så snabbt som möjligt efter det.

Det var en ökad efterfrågan på vind-el från våra verk som gjorde att vi under 2009 påbörjade projekteringen för två nya vindkraftverk. Vi märkte det ökade intresset genom att det började strömma in ansökningar om köp av andelar. Eftersom alla andelar för våra vindkraftverk Böre 1, Böre 2, Solsta 1 och Solsta 2 redan var tecknade, och det var mycket dålig omsättning på andelarna på vår köp- och säljmarknad, insåg vi att det nog fanns ett tillräckligt intresse för en expansion.

Vid projekteringen tog vi hjälp av det danska vindkraftsbolaget Vestas. Det är för övrigt Vestas som har projekterat och byggt även våra andra vindkraftverk. Projekteringen gick relativt smärtfritt och vi stötte inte på särskilt stora hinder när det gäller överklaganden.

För Leo och Svea valde vi, på inrådan av Vestas, och med inspiration från det framgångsrika projektet Bjursås vindpark, att gå vidare med verket Vestas V90. Det är ett verk som är specialanpassat för vad Vestas kallar ”medium and low wind sites”. I bergen omkring Böre är förhållandena för vindkraft mycket goda, men man kan inte direkt påstå att det råder ”high wind”. Med Vestas V90 får vi maximal utväxling med de vindförhållanden som råder. Vi får ut 1,8 MW från både Leo och Svea.

Köpa och sälja andelar

Att köpa och sälja andelar i Böre Vindkraftsförenings vindkraftverk är inte svårare än att underteckna ett avtal och ordna med betalningen. När köpare och säljare är överens om en överlåtelse ska betalning ske skyndsamt. Betalningen måste vara fullgjord innan överlåtelsen kan registreras i föreningens arkiv.

Det är köparen som är ansvarig för att skicka in överlåtelseblanketten. Blanketten beställs från vårt kansli. Av säkerhetsskäl lägger vi inte ut blanketten på nätet.

Både köpare och säljare ska fylla i blanketten och underteckna den. Blanketten ska skickas in i original. Efter registreringen ska köparen erlägga den administrativa avgiften (för närvarande 200 kr). När betalningen är registrerad skickas nya andelsbevis ut till köparen tillsammans med ett kvitto samt medlemsmaterial från föreningen. Säljaren erhåller en kopia av överlåtelseblanketten med ett kvitto på försäljningen.

Annonstavlan

Nedan kan du som vill sälja en eller flera andelar lägga in en annons. Detsamma gäller dig som vill köpa en eller flera andelar. För att lägga in en annons ska du ringa eller skicka ett e-postmeddelande till vårt kansli. Om du vill sälja, vänligen uppge namn, personnummer och andelsbevisnummer. Om du vill köpa, var noga med att precisera vilken sorts andel du vill köpa samt antalet andelar. Delge även gärna information om huruvida du kan tänka dig att köpa färre antal andelar än vad som finns ute till försäljning.

Säljes

Inga annonser för tillfället. Skicka e-post eller ring till vårt kansli för att lägga in en annons.

Köpes

Inga annonser för tillfället. Skicka e-post eller ring till vårt kansli för att lägga in en annons.

Så här fungerar elhandel med vindkraft

Vindkraft är en miljövänlig och effektiv energikälla. Investeringskostnaderna är inledningsvis mycket höga, men sedan ökar avkastningen år från år. För en investeringstid på 20–25 år är vindkraft en mycket billig energikälla.

När du köper en andel i något av våra vindkraftverk blir du medlem i Böre Vindkraftsförening. Du få då tillgång till en viss mängd el varje år. Hur många kilowattimmar du får tillgång till beror på vilken sorts andel du köper samt hur många andelar du har.

Som elkund får du sedan din el levererad av två olika leverantörer. Dels har du ditt vanliga elabonnemang, och dels har du ett abonnemang hos Böre Vindkraftsförening. Det är dock alltid Värmlandskraft som står för själva leveransen till ditt hushåll. På dagens avreglerade elmarknad kan du använda el från vilket elbolag som helst, men det är alltid en specifik leverantör som så att säga leder elen till de två hålen i väggen.

Månaden efter det att du har börjat använda el från Böre Vindkraftsförening kommer du att få en faktura. Det är Värmlandskraft som skickar ut fakturan. Vi har nämligen uppdragit åt Värmlandskraft att sköta faktureringen. På fakturan finns specificerat hur mycket vind-el du har använt. Du kan också utläsa hur tillgången till vind-el har varit under månaden, detta genom att se hur Värmlandskraft har kvittat under- respektive överproduktion av vind-el.

Som elkund hos Böre Vindkraftsförening betalar du sedvanliga avgifter för elnät och elhandel. Skatt och moms tillkommer också.

Våra vindkraftverk

Böre Vindkraftsförening har fem vindkraftverk i drift och ett verk under färdigställande. Här är lite kort om våra vindkraftverk.

Böre 1

Byggstart: mars 2001
Togs i drift: augusti 2001
Antal andelar: 3000
Verk: Vestas V52
Tornhöjd: 74 m
Rotordiameter: 52 m
Böre 1 var det vindkraftverk vi driftsatte först. Intressant är att andelarna var slut redan en vecka in i teckningsperioden.

Böre 2

Byggstart: mars 2001
Togs i drift: september 2001
Antal andelar: 3000
Verk: Vestas V52
Tornhöjd: 74 m
Rotordiameter: 52 m
Böre 2 började byggas samtidigt som Böre 1, men ett problem med rotorn gjorde att driftsstarten sköts upp en månad.

Solsta 1

Byggstart: mars 2005
Togs i drift: augusti 2005
Antal andelar: 2000
Verk: Vestas V80
Tornhöjd: 80 m
Rotordiameter: 80 m
Det första av våra två Vestas V80-vindkraftverk stod klart i augusti 2005. Planeringen påbörjades dock redan 2003.

Solsta 2

Byggstart: mars 2005
Togs i drift: augusti 2005
Antal andelar: 2000
Verk: Vestas V80
Tornhöjd: 80 m
Rotordiameter: 80 m

Leo

Byggstart: juni 2012
Togs i drift: oktober 2012
Antal andelar: 3000
Verk: Vestas V90
Tornhöjd: 80 m
Rotordiameter: 90 m

Svea

Byggstart: oktober 2012 (inte färdigställt per 1 dec 2012)
Antal andelar: 3000
Verk: Vestas V90
Tornhöjd: 80 m
Rotordiameter: 90 m
Svea beräknas kunna tas i drift våren 2013. Arbetet har förlängts på grund av vissa svårigheter med tornets grund. Det visade sig nämligen att berggrunden var av sämre kvalitet än projektörerna hade räknat med.