Förnybar energi i EU

Energi delar man in i förnybar och icke förnybar energi. Till icke förnybar energi hör de fossila bränslena olja, kol och naturgas. Olja raffineras till bensin, diesel, fotogen, eldningsoljor, plaster och syntetfibrer. Förbränning släpper ut växthusgasen koldioxid. Uran, bränslet till kärnkraft, räknas inte som fossil energi. Förnybar energi delas upp i två kategorier, flödesresurser och...

Läs Mer→

Traditionella energikällor

Kol, naturgas och olja och de fossila bränslen som är gjorda av olja såsom bensin och propan räknas som traditionella energikällor. Men även om de nu uppfattas som traditionella, från ett historiskt perspektiv är de relativt nya. Det är bara sedan början av 1800-talet att de fossila bränslen har blivit primära energikällor. (mer…)

Läs Mer→

Förnybar energi i Sverige

Förnybar energi är en slags energi som kan förnyas och aldrig dö ut. Ett par exempel på detta är sol, vatten och vindenergi som är ett av de mest kändaste förnybara energikällorna. (mer…)

Läs Mer→

Solenergi, del 1

Solenergi har blivit allt mer populärt och numera kan man se solceller uppsatta på många hus när man åker genom Sverige. Anledningen till att fler svenskar väljer solceller är såklart att det är ett smidigt sätt att producera sin egen el samt att det är ett mycket miljövänligt val (mer…)

Läs Mer→

El från kolkraft

El från kolkraft är definitivt inte förenligt med ett modernt miljötänk. Kolkraftverk spyr ut enorma mängder koldioxid och bidrar till att förgifta planeten. Kolkraften är en av de verkliga bovarna bakom klimatkrisen. (mer…)

Läs Mer→

Energi, klimat och retorik

Det produceras ständigt nya texter som handlar om såväl förnybar energi, klimat som undergång och katastrof. Retoriken i dessa texter är ofta bitsk och texterna ingår i den ofta ganska hetsiga debatt som meningsmotståndare med allt hårdare medel kämpar om att vinna. (mer…)

Läs Mer→