El från kärnkraftverk

Oavsett vad man tycker om kärnkraftverk och på vilka sida man står i den heta debatten om huruvida vi ska ha kärnkraft i Sverige, så måste man ändå erkänna att kärnkraft sannerligen är ett spännande och fascinerande sätt att skapa energi. (mer…)

Läs Mer→

Vi behöver mer förnybar energi

Alla vet om det. Vissa väljer att inte prata om det. Vissa väljer att låtsas som ingenting. Vissa väljer att förneka det. Men alla vet om det: Vi är på väg mot en miljökatastrof och vi måste göra något åt saken. Vi behöver mer förnybar energi (mer…)

Läs Mer→

Studiebesök på Island

Studiebesök på Island

I mitt arbete fick jag chansen att tillsammans med tio andra göra en studieresa till Island för att besöka en del värmekraftverk och museum och andra platser med geotermi. Mellan två världsdelar Som Island är placerat, på de skarven mellan två tektoniska plattor, har de länge haft en historia om att använda denna naturkraft på...

Läs Mer→

Vattnets väg till energi – del 2

Sverige är ett land som har en ganska utvecklad vattenkraft, vi har runt 2000 vattenkraftverk. Av dessa 2000 är ungefär 200 vattenkraftverk större än de andra, det innebär att de ger en kraft på 10 megawatt eller mer. Ungefär 80 procent av den elproduktion som kommer från vattenkraft kommer från de anläggningar som ligger uppe...

Läs Mer→

Vattnets väg till el – del 1

I Sverige produceras varje år mellan 140 och 150 TWh, alltså Terawattimmar vilket innebär miljarder kilowattimmar, och av dessa är 98 procent fritt från fossila ämnen vilket innebär att de utsläpp som påverkar klimatet är väldigt låga. De olika kraftslagen som används samspelar med varandra på ett sätt som har gjort att de är oberoende...

Läs Mer→

Vindens väg till energi – del 3

Högre torn och större turbiner är receptet för mer effektiva vindkraftverk och det är just mer effektiva vindkraftverk vi är ute efter, målet är att göra så mycket energi som möjligt grön. Trots alla de fördelar som finns med vindkraft så finns där fortfarande aspekter som gör det problematiskt att förlita sig helt och hållet...

Läs Mer→

Vindens väg till energi – del 2

Europa är väldigt framåt när det kommer till miljövänlig el, vi i Sverige har ett bra arbete med just detta sätt att producera el men vi är inte störst. Tyskland och Spanien är de länder som har kommit som allra längst när det gäller vindkraft i Europa, detta räknas genom att se på vilka som...

Läs Mer→

Vindens väg till energi del 1

Vndkraft är egentligen inte en nymodighet, förr i tiden var det vanligt att  man tog hand om den energi man kunde få ut av vinden. Runt om i Sverige var väderkvarnarna en vanlig syn, bara vid förra sekelskiftet fanns det omkring 2000 väderkvarnar bara på Öland. Detta användes flitigt fram tills 1800 talet då man...

Läs Mer→

Elens alternativa vägar – historia

Planeten har länge varit något vi tagit för givet, under tiden vi utvecklat vår omgivning för att lättare kunna trivas och hindra problem så har påverkan på miljön blivit svår. Vi har genom tiderna uppfunnit många saker som har en negativ påverkan på miljön men som har varit viktig för att vi ska kunna överleva...

Läs Mer→