Köpa och sälja andelar

Att köpa och sälja andelar i Böre Vindkraftsförenings vindkraftverk är inte svårare än att underteckna ett avtal och ordna med betalningen. När köpare och säljare är överens om en överlåtelse ska betalning ske skyndsamt. Betalningen måste vara fullgjord innan överlåtelsen kan registreras i föreningens arkiv.

Det är köparen som är ansvarig för att skicka in överlåtelseblanketten. Blanketten beställs från vårt kansli. Av säkerhetsskäl lägger vi inte ut blanketten på nätet.

Både köpare och säljare ska fylla i blanketten och underteckna den. Blanketten ska skickas in i original. Efter registreringen ska köparen erlägga den administrativa avgiften (för närvarande 200 kr). När betalningen är registrerad skickas nya andelsbevis ut till köparen tillsammans med ett kvitto samt medlemsmaterial från föreningen. Säljaren erhåller en kopia av överlåtelseblanketten med ett kvitto på försäljningen.

Annonstavlan

Nedan kan du som vill sälja en eller flera andelar lägga in en annons. Detsamma gäller dig som vill köpa en eller flera andelar. För att lägga in en annons ska du ringa eller skicka ett e-postmeddelande till vårt kansli. Om du vill sälja, vänligen uppge namn, personnummer och andelsbevisnummer. Om du vill köpa, var noga med att precisera vilken sorts andel du vill köpa samt antalet andelar. Delge även gärna information om huruvida du kan tänka dig att köpa färre antal andelar än vad som finns ute till försäljning.

Säljes

Inga annonser för tillfället. Skicka e-post eller ring till vårt kansli för att lägga in en annons.

Köpes

Inga annonser för tillfället. Skicka e-post eller ring till vårt kansli för att lägga in en annons.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *