Nyheter

Vattnets väg till energi – del 2

Sverige är ett land som har en ganska utvecklad vattenkraft, vi har runt 2000 vattenkraftverk. Av dessa 2000 är ungefär 200 vattenkraftverk större än de andra, det innebär att de ger en kraft på 10 megawatt eller mer. Ungefär 80 procent av den elproduktion som kommer från vattenkraft kommer från de anläggningar som ligger uppe...

Read More →

Vattnets väg till el – del 1

I Sverige produceras varje år mellan 140 och 150 TWh, alltså Terawattimmar vilket innebär miljarder kilowattimmar, och av dessa är 98 procent fritt från fossila ämnen vilket innebär att de utsläpp som påverkar klimatet är väldigt låga. De olika kraftslagen som används samspelar med varandra på ett sätt som har gjort att de är oberoende...

Read More →

Vindens väg till energi – del 3

Högre torn och större turbiner är receptet för mer effektiva vindkraftverk och det är just mer effektiva vindkraftverk vi är ute efter, målet är att göra så mycket energi som möjligt grön. Trots alla de fördelar som finns med vindkraft så finns där fortfarande aspekter som gör det problematiskt att förlita sig helt och hållet...

Read More →

Vindens väg till energi – del 2

Europa är väldigt framåt när det kommer till miljövänlig el, vi i Sverige har ett bra arbete med just detta sätt att producera el men vi är inte störst. Tyskland och Spanien är de länder som har kommit som allra längst när det gäller vindkraft i Europa, detta räknas genom att se på vilka som...

Read More →

Vindens väg till energi del 1

Vndkraft är egentligen inte en nymodighet, förr i tiden var det vanligt att  man tog hand om den energi man kunde få ut av vinden. Runt om i Sverige var väderkvarnarna en vanlig syn, bara vid förra sekelskiftet fanns det omkring 2000 väderkvarnar bara på Öland. Detta användes flitigt fram tills 1800 talet då man...

Read More →

Elens alternativa vägar – historia

Planeten har länge varit något vi tagit för givet, under tiden vi utvecklat vår omgivning för att lättare kunna trivas och hindra problem så har påverkan på miljön blivit svår. Vi har genom tiderna uppfunnit många saker som har en negativ påverkan på miljön men som har varit viktig för att vi ska kunna överleva...

Read More →