Så här fungerar elhandel med vindkraft

Vindkraft är en miljövänlig och effektiv energikälla. Investeringskostnaderna är inledningsvis mycket höga, men sedan ökar avkastningen år från år. För en investeringstid på 20–25 år är vindkraft en mycket billig energikälla.

När du köper en andel i något av våra vindkraftverk blir du medlem i Böre Vindkraftsförening. Du få då tillgång till en viss mängd el varje år. Hur många kilowattimmar du får tillgång till beror på vilken sorts andel du köper samt hur många andelar du har.

Som elkund får du sedan din el levererad av två olika leverantörer. Dels har du ditt vanliga elabonnemang, och dels har du ett abonnemang hos Böre Vindkraftsförening. Det är dock alltid Värmlandskraft som står för själva leveransen till ditt hushåll. På dagens avreglerade elmarknad kan du använda el från vilket elbolag som helst, men det är alltid en specifik leverantör som så att säga leder elen till de två hålen i väggen.

Månaden efter det att du har börjat använda el från Böre Vindkraftsförening kommer du att få en faktura. Det är Värmlandskraft som skickar ut fakturan. Vi har nämligen uppdragit åt Värmlandskraft att sköta faktureringen. På fakturan finns specificerat hur mycket vind-el du har använt. Du kan också utläsa hur tillgången till vind-el har varit under månaden, detta genom att se hur Värmlandskraft har kvittat under- respektive överproduktion av vind-el.

Som elkund hos Böre Vindkraftsförening betalar du sedvanliga avgifter för elnät och elhandel. Skatt och moms tillkommer också.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *