Vanliga frågor

Det är spännande och samtidigt ekonomiskt riktigt att göra en investering i ett vindkraftverk. Man ska dock vara noga med att läsa på om vindkraft och el innan man gör investeringen. Nedan ser du de vanligaste frågorna om vår verksamhet, tillsammans med korta svar.

Vad är en ekonomisk förening?

En ekonomisk förening är en sammanslutning av medlemmar som gemensamt äger en verksamhet som varje medlem har nytta av. Böre Vindkraftsförening är en ekonomisk förening som ska bygga och driva vindkraftverk i området omkring samhället Böre. Det är medlemmarnas insatser som betalar för byggnation och drift. Medlemmarna får i gengäld rätt att köpa vind-el från föreningen.

Hur blir man medlem i föreningen?

Man blir automatiskt medlem i Böre Vindkraftsförening när man köper en andel. För att kunna köpa en andel måste man vara elkund och vara ansluten till det svenska elnätet. Dessutom ska man ha Värmlandskraft som elleverantör.

Varför måste man vara elkund i ett annat elbolag (Värmlandskraft)?

Böre Vindkraftsförening har inte möjlighet att på egen hand distribuera el från vindkraftverken. Dessutom är det här med elöverföring och elproduktion en ganska snårig verksamhet som föreningen inte har någon möjlighet att styra över. Elleverantören står bland annat för kvittning av över- och underproduktion i relation till den faktiska konsumtionen. Se även nästa fråga.

Vad sker om vindkraftverken står still?

Om vindkraftverken inte ger någon el kommer hushållselen i stället från elleverantörens egen elproduktion. Det finns alltså ingen risk för att man står utan el om.

Finns det någon begränsning för hur många andelar man kan köpa?

Det korta svaret är nej. Det förutsätter dock att den elöverföring som andelarna ger rätt till understiger den faktiska årsförbrukningen. Skulle man ha fler andelar än så blir insatsen att betrakta som kapital. Det gör att insatsen inte längre är skattefri.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *