Våra nya vindkraftverk

Under våren 2013 kommer båda våra nya vindkraftverk vara i drift. Vindkraftverket Leo togs i drift redan under hösten 2012, medan verket kommer att testköras i april 2013 och sedan tas i drift så snabbt som möjligt efter det.

Det var en ökad efterfrågan på vind-el från våra verk som gjorde att vi under 2009 påbörjade projekteringen för två nya vindkraftverk. Vi märkte det ökade intresset genom att det började strömma in ansökningar om köp av andelar. Eftersom alla andelar för våra vindkraftverk Böre 1, Böre 2, Solsta 1 och Solsta 2 redan var tecknade, och det var mycket dålig omsättning på andelarna på vår köp- och säljmarknad, insåg vi att det nog fanns ett tillräckligt intresse för en expansion.

Vid projekteringen tog vi hjälp av det danska vindkraftsbolaget Vestas. Det är för övrigt Vestas som har projekterat och byggt även våra andra vindkraftverk. Projekteringen gick relativt smärtfritt och vi stötte inte på särskilt stora hinder när det gäller överklaganden.

För Leo och Svea valde vi, på inrådan av Vestas, och med inspiration från det framgångsrika projektet Bjursås vindpark, att gå vidare med verket Vestas V90. Det är ett verk som är specialanpassat för vad Vestas kallar ”medium and low wind sites”. I bergen omkring Böre är förhållandena för vindkraft mycket goda, men man kan inte direkt påstå att det råder ”high wind”. Med Vestas V90 får vi maximal utväxling med de vindförhållanden som råder. Vi får ut 1,8 MW från både Leo och Svea.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *