Energi i framtiden

Energi i framtiden

För närvarande kommer cirka 80 procent av världens energi från kol, olja och naturgas. För att bekämpa klimatförändringarna måste mänskligheten övergå till förnybara energikällor med ett lågt koldioxidavtryck. Även om ingen av de förnybara energikällorna kan möta humanistiska energibehov på egen hand, kommer en kombination som är ansluten av ett decentraliserat kraftnät. Framtiden för energi...

Läs Mer→

Nackdelar med förnybar energi

Nackdelar med förnybar energi

Låt oss prata om förnybar energi och framförallt nackdelarna med förnybar energi.Förnybar energi blomstrar, eftersom innovation minskar kostnaderna och företagen är generösa med att lova oss en framtid med ren energi. Världen sol- och vind-produktion tar rekord och har integrerats väl med det nationella elnätet utan att kompromissa med tillförlitligheten. Detta innebär att förnybar energi...

Läs Mer→

Fördelar med förnybar energi

Det att skaffa el eller värmeenergi från källor som inte skadar miljön blir mer och mer populärt. Dessa pro-ekologiska aktiviteter stöds av regeringar och olika organisationer på många sätt, sådana som bidrag eller ekonomisk hjälp. Förnybara energikällor är de som på lång sikt inte orsakar en minskning av naturresurserna. Det är också viktigt att med...

Läs Mer→

Energiförbrukning runt om i världen

Några av de största energiförbrukarna i världen är Kina, USA, Ryssland, Indien, Tyskland, Brasilien och Frankrike. Världens energiförbrukning ökar varje år. Det beror delvis på att de fattigare delarna av världen stadigt bygger sina elnät. I takt med detta finns det allt flera människor som nu får ansluta till elnätet och använda el. Till exempel...

Läs Mer→

Förnybar energi i EU

Energi delar man in i förnybar och icke förnybar energi. Till icke förnybar energi hör de fossila bränslena olja, kol och naturgas. Olja raffineras till bensin, diesel, fotogen, eldningsoljor, plaster och syntetfibrer. Förbränning släpper ut växthusgasen koldioxid. Uran, bränslet till kärnkraft, räknas inte som fossil energi. Förnybar energi delas upp i två kategorier, flödesresurser och...

Läs Mer→

Traditionella energikällor

Kol, naturgas och olja och de fossila bränslen som är gjorda av olja såsom bensin och propan räknas som traditionella energikällor. Men även om de nu uppfattas som traditionella, från ett historiskt perspektiv är de relativt nya. Det är bara sedan början av 1800-talet att de fossila bränslen har blivit primära energikällor. (mer…)

Läs Mer→

Förnybar energi i Sverige

Förnybar energi är en slags energi som kan förnyas och aldrig dö ut. Ett par exempel på detta är sol, vatten och vindenergi som är ett av de mest kändaste förnybara energikällorna. (mer…)

Läs Mer→