El från kolkraft

El från kolkraft är definitivt inte förenligt med ett modernt miljötänk. Kolkraftverk spyr ut enorma mängder koldioxid och bidrar till att förgifta planeten. Kolkraften är en av de verkliga bovarna bakom klimatkrisen. Och den omställning som strävar mot förnybara energikällor handlar till stor del just om att sluta använda kolkraft. Trots det finns det fortfarande många kolkraftverk kvar som varje dag fortsätter att sprida bolmande rökpelare högt upp i skyn. För att förstå varför kolkraftverk är dåliga behöver man också förstå vad kolkraftverk är och hur de skapar elektricitet. Därför tänkte jag i den här artikeln bjuda på en närmare inblick i kolkraftens smutsiga energi.

Så fungerar kolkraftverk

Kolkraftverk drivs föga förvånande av kol, främst stenkol men även brunkol i andra länder. I kolkraftverket eldas kol för att skapa värme. Men det är inte värme man vill åt, utan ren elektricitet. Därför används värmen från den eldade kolen för att hetta upp vatten i stora tankar. När vattnet bli varm börjar det förångas. Ångan innehåller rörelseenergi som i sin tur driver en så kallad ångturbin. Ångan överför rörelseenergin till ångturbinen, som alltså börjar röra sig. Ångturbinens rörelse driver en generator som skapar el. På så sätt omvandlas den energi som finns lagrad i kol till elektricitet, lagrad i tillgängligare form.

Så fungerar kolkraftverk

När kolkraften lanserades hade man såklart ingen aning om dess negativa inverkan på miljön och naturen. Men numera vet vi att när kolet eldas så frigörs inte bara energi, utan även svaveloxid och den koldioxid som växterna en gång använde i fotosyntesen för att binda energin från solljuset. Nu sprids den bundna koldioxiden tillbaka ut i naturen och bidrar till växthuseffekten. Problemet med svaveldioxiden är dock inte växthuseffekten, utan att det fastnar i vatten och faller tillbaka ner till marken som surt och toxiskt regn och bidrar till försurning av sjöar och mark. Kolkraften är alltså en smutsig energikälla som inte är miljövänlig.

Kolkraft i dag

Trots att kolkraften är så dålig för miljön så fortsätter en stor andel av världens energi att komma från just kolkraftverk. Ibland annat Tyskland är kolkraftverk som bränner brunkol den energikälla som täcker störst andel av landets energibehov. Hela 24,6 procent av Tysklands energi kommer genom förbränning av brunkol. Det ska dock påpekas att man vid sidan av omställningen till förnybara energikällor även satsar enorma resurser på att förbättra kolkraften och minska utsläppen från kolkraftverken. Och man har uppnått hyffsade resultat. De kolkraftverk som eldar kol i dag släpper ut betydligt mycket mindre koldioxid och andra giftiga ämnen än vad de gamla kolkraftverken gjorde. Man arbetar även på så kallad CCS-teknik som är tänkt att göra kolkraften helt utsläppsfri.

Kolkraft i dag

Kolkraft, Vattenfall och staten

Det svenska energibolaget Vattenfall har stött på enorm kritik för att de investerat i kolkraft. Vattenfall är ägt av den svenska staten, så medborgarna har all rätt att vara upprörda – det är trots allt svenska skattepengar som används för att finansiera smutsig kolenergi. Om Vattenfall är ägd av svenska staten, och därmed av medborgarna i Sverige, så borde bolaget lyssna på medborgarnas åsikt. Medborgarna borde få bestämma vilken energikälla som Vattenfall ska investera i.