Elens alternativa vägar – historia

Planeten har länge varit något vi tagit för givet, under tiden vi utvecklat vår omgivning för att lättare kunna trivas och hindra problem så har påverkan på miljön blivit svår. Vi har genom tiderna uppfunnit många saker som har en negativ påverkan på miljön men som har varit viktig för att vi ska kunna överleva så som vi gör idag. Kylan har behövts stängas ute och en bra form av matförvaring har varit nödvändig för att vi ska kunna överleva ordentligt och inte drabbas av sjukdomar på grund av näringsbrist. Transportmedel har tagits fram så vi kan förflytta oss på bättre och snabbare sätt samtidig som våra hem har gjorts bekväma med alla de bekvämligheter vi kan tänka oss.

Grekerna var först

Samtidigt som vi njuter av dessa bekvämligheter påverkas jorden av de utsläpp det innebär att köra runt i en bil, den påverkas av de utsläpp som blir till när vi producerar elen som driver både transportmedel, hushållet och vår underhållning. Elektriciteten var känd redan på 600-talet f Kr då grekerna upptäckte hur en bärnsten drog till sig lätta föremål om man gnuggade päls mot den, senare upptäcktes flera andra ämnen som hade samma egenskap som bärnstenen. Men det var först under 1500 talet som man började forska mer ingående i detta, då av den engelska fysikern William Gilbert. Efter det dök det med tiden upp fler forskare som tog sig närmre tittar på elektriciteten och den utvecklades till den elektricitet vi har idag.

Ökat behov

Det var först på 1950 talet som kärnkraftverken dök upp, det allra första såg man i Storbritannien där man producerade både el och plutonium till försvaret. Användandet av el blev bara större och man fick fram till slutet av 1970 talet öka kärnkraftskapaciteten från knappt 1 GW till över 100 GW, man ville på detta sätt minska oljeberoendet efter oljekrisen under 1970 talet. Men med kärnkraftverk kommer också en miljöpåverkan som inte är den bästa, strålningsrisker och miljöeffekter uppstår när utan utvinns ur marken och när använt kärnbränsle och annat avfall ska slutförvaras i berggrunden. Utöver detta släpper kärnkraftverken ut små mängder med radioaktiva ämnen i luften och det påverkar även havsmiljön när det använda kylvattnet höjer temperaturen på havsvattnet. Det finns även en del kärnkraftverk som släpper ut den värmen i vattendrag, men detta sker i mycket mindre omfattning.

Nya vägar

Som en åtgärd av detta började man se sig om för anda typer av kraftverk, man vände sig till de naturliga elementen för att skaffa elektricitet som inte påverkar miljön på samma negativa sätt. Vatten- och vindkraft, solenergi och biobränsle fick bli alternativa vägar att gå. Med en annan syn på miljön än vi hade förr är det en förutsättning att försöka värna om den så gott vi kan. Elen är en del av vår vardag som vi har svårt att vara utan, nu för tiden går fler och fler bilar på el och vi siktar på ett grönare levnadssätt som ska hjälpa oss ta hand om jorden för framtiden så vi inte behöver oroa oss för hur våra framtida släktingar ska ha det.