Energi i framtiden

Energi i framtiden

För närvarande kommer cirka 80 procent av världens energi från kol, olja och naturgas. För att bekämpa klimatförändringarna måste mänskligheten övergå till förnybara energikällor med ett lågt koldioxidavtryck. Även om ingen av de förnybara energikällorna kan möta humanistiska energibehov på egen hand, kommer en kombination som är ansluten av ett decentraliserat kraftnät. Framtiden för energi är förnybar, återvinningsbar och hållbar.

Sol och vindkraft

Solenergi har blivit en alltmer populär energikälla över hela världen. Solceller skördar solenergi genom solcellseffekt och använder den för att generera elektricitet. Medan enskilda celler bara producerar små mängder elektricitet, solcellerna seriekopplas i solpaneler. Dessa paneler kan placeras nästan var som helst från ett tak till en stor solpark.

Sol och vindkraft

Sol och vindkraft

Vindkraft är gammal teknik. Människor har använt väderkvarnar i över 2000 år. Naturligtvis är moderna vindkraftverk effektivare än sina föregångare, men fungerar på samma principer. Vinden vrider turbinbladet och får växlarna att vrida och levererar kraft till generatorn. En fördel med vindkraft är att vindkraftverken kan placeras på land och till havs. En invändning mot vindkraftverk har varit att deras stora blad, tillverkade av kompositmaterial, inte kunde återvinnas.

Det finns dock företag i både USA och Europa som har hittat sätt att återvinna dem. Tidigare var den främsta invändningen mot sol och vind som energikällor behovet av att lagra energi i öppen tid (till exempel när solen inte skiner). Nyare typer av batterier är mer kompakta och kan lagra mer energi tills det behövs.

Vattenkraft

När människor tänker på vattenkraft tänker de vanligtvis på massiva dammar som De tre ravinernas damm i Kina. I alla fall, strömkraftverk, en typ av vattenkraft som inte använder reservoar, blir allt populärare över hela världen. Strömkraftverk har en relativt hög installationskostnad som kompenseras av de relativt låga underhållskostnaderna. Eftersom strömkraftverk inte behöver dämma upp hela floden är det dessutom mycket mindre påverkan på miljön, särskilt fiskarna. I stället avleds en del av vattnet medan huvudflöden lämnas att strömma obehindrat.

Vågkraft och tidvattenkraft är två nära besläktade energikällor. Båda extraherar kinetisk energi från havet för att generera elektricitet. Med vågenergi genereras energin av vågorna på vattenytan. Kort sagt, vågorna varvar turbiner. Tidvattenkraft på andra sidan fungerar genom att tvinga vatten genom en turbin när tidvattnet flyter in eller ut. Tyvärr finns det bara ett fåtal platser i världen med tillräckligt stora variationer mellan höga och låga tidvatten för att göra denna typ av projekt värda.

Andra energikällor

Geotermisk energi används främst på Island, Filippinerna och El Salvador men också i 21 andra länder. För att skapa geotermisk energi borras en djup brunn ner till underjordiskt vatten. Eftersom vattnet är under tryck stiger det genom borrhålet och blir till ånga. Ångan driver en turbin som är ansluten till en generator. Tyvärr kan bruk av geotermiskt kraftverk utlösa jordbävningar i det omgivande området. Men forskare och ingenjörer undersöker hur man kan förhindra detta.

Biobränslen passar bäst när de används i liten skala. De har dock låga utsläpp av växthusgaser, är ett effektivt avfallshanteringssystem och producerar minimala luftföroreningar. Vätebränsleceller liknar batterier men de omvandlar väte och syre till el. Sedan 1990-talet har vätgasdrivna bränslecellsbilar blivit allt populärare.