Förnybar energi i Sverige

Förnybar energi är en slags energi som kan förnyas och aldrig dö ut. Ett par exempel på detta är sol, vatten och vindenergi som är ett av de mest kändaste förnybara energikällorna.

. I Sverige strävar vi efter att endast leva på de förnybara energikällorna då vi vill uppfylla de klimatmål som både FN och EU har beslutat att vi ska leva efter. Dock kommer solen en dag att slockna men de ligger så långt fram i tiden då detta är inte relevant för oss som lever på jorden idag. I Sverige idag kan man räkna med att ungefär 55 % av all den totala energianvändningen som vi idag har är av förnyelsebar energi. Resten kommer från  icke förnybara energikällor som kan vara kärnkraft som är den dominerande faktorn i Sverige. Sverige är mycket delaktiga i olika internationella avtal för att kunna omvandla all energi till förnyelsebar ett av dem är bland annat avtalet till 2040. I detta avtal står det att Sverige ska 100 % förnybara energikällor.  Man gör dessa klimatsatsningar i Sverige för att utveckla den hållbara utveckling och för att försöka hindra eller stoppa den globala uppvärmningen som sker ju idag. Den globala uppvärmningen hotar oss människor och är det största hotet mot vår existens. Det som sker är att koldioxiden som släpps ut från fossila bränslen samlas i atmosfären och håller inne värmen som vi får solen. Det blir som växthuseffekt då temperaturen där inne blir mycket varmare och detta leder till att polarisen smälter som sedan svämmar över våra städer. Detta kan blir vår undergång om vi som ett mycket utvecklat land tar klivet och visar vägen för andra länder som vill ta samma väg som oss i framtiden.

Fördelaktiga ur olika synpunkter

Det som förnyelsebara energikällor har som främsta fördel är att de inte släpper ut koldioxid i den utsträckning som påverkar det globala klimatet. De har inte samma avtryck på miljön på längre sikt men på en kort sikt kan de ändå verka för att mer växthusgaser samlas i atmosfären. Det mest använda förnyelsebara energikällorna idag i Sverige är vattenkraft och bioenergi.

Hur ska Sverige hjälpa alla andra?

I Europa är Sverige det land som satsar mest på förnyelsebar energi och har även klarat sin mål som EU gemensamt har satt för varje land som ingår i unionen. Varför Sverige går så stark framåt mot detta mål kan bara härledas till att vi ännu är ett mycket litet land som är fullt av kunskap. Kunskapen är makt brukar det gamla talesättet vara men även ibland en förbannelse. Då vi i Sverige tar stormsteg mot ett förnyelsebart samhälle måste vi även försäkra oss om att vi inte står ensamma i denna kamp. Jämför vi i Sverige med världen så släpper vi ut 0,001% av all koldioxid. Då kunskapen är vårt starkaste vapen för ett fossilt fritt samhälle måste vi även offra mycket för att rädda vår planet. Istället för att sätta så starka krav på oss själv borde vi istället se till att stormakterna USA och Kina jobbar mot samma mål. Vi har tekniken och kunskapen att hjälpa dem men det är de internationella engagemanget vi saknar för att klara FN miljömål 2040.

Hur ska Sverige hjälpa alla andra?