Geoenergi och geotermisk energi

Två energikällor som det sällan pratas om är geoenergi och geotermisk energi. Det här är förvisso inte de källor till energi som kommer att lösa klimatkrisen och rädda planeten, men det är två energikällor som ändå har ett viktigt bidrag att lämna i omställningen till förnybar energi. För det handlar faktiskt om förnybara energikällor som inte skadar naturen – åtminstone inte nämnvärt. Geoenergi och geotermisk energi handlar kortfattat om smarta sätt att utvinna energi ur marken. Och även om de inte spelar en avgörande roll för Sveriges energiproduktion så fungerar de utmärkt som ett komplement till solenergi, vindkraft och vattenkraft. Därför hade jag tänkt att skriva lite mer om just geotermisk energi och geoenergi i den här artikeln.

Geoenergi

Geoenergi kan summeras som sådan energi som finns lagrad i marken. Energin kommer från solens strålar och lagras som värme i marken när strålarna träffar planetens yta. På sommaren när sjöarna blir varma och badvänliga kan vi tala om just geoenergi – solens strålar träffar sjöarna och överför energi i form av värme till vattnet. På samma sätt lagras värmeenergi i berg och mark. Geoenergi gör att temperaturen längre ned i marken håller sig relativt konstant året om, även när vinterns kyla håller ett fast grepp om skog och mark på ytan. Det innebär att även till exempel grundvattnet djupare ner i jorden håller en högre temperatur året om. Den här värmen kan också människan använda sig av under vinterhalvåret (men även för att kyla ned under  sommarmånaderna).

Geoenergi

Vid nyttjandet av geoenergi använder man sig ofta av en så kallad värmepump. Men värmepumpen kan man generera en värmeväxling. Den vanligaste formen av geoenergi som används av en mängd hushåll i Sverige är bergvärme. Bergvärme bygger just på att man borrar ett hål djupt ned i berggrunden. I hålet monterar man sedan en så kallad kollektorslang. Kollektorslangen är i sin tur fylld med en vätska bestående av frysskyddsvätska och vatten. Eftersom temperaturen i vätskan och temperaturen i marken skiljer sig åt så uppstår värmeväxling som ger värme åt huset på vintern.

Geotermisk energi

Geotermisk energi kommer däremot inte från solen, utan är energi från jorden kärna. Den här energin bildades samtidigt som jorden blev till. En naturlig källa till geotermisk energi är till exempel de varme källor som förgyller turisternas vistelse på Island. Där kan man ju ta bad i heta källor utomhus – även om det är mitt i vintern och minus tio grader kallt i luften. De varme källorna får sin värme från jordens brinnande inre – geotermisk energi. Även romarna använda geotermisk energi för att värma upp sina berömda badhus.

Geotermisk energi

Men numera används geotermisk energi även för att alstra elektricitet. En fördel med geotermisk energi är att den inte är beroende av väderfaktorer, så som solenergi och vindkraft. Men en nackdel är att endast länder omkring kontinentalplattorna kan nyttja geotermisk energi i någon vidare utsträckning. Geotermisk energi kan även användas för att direkt värma upp till exempel bostäder genom fjärrvärmesystem, utan att först omvandlas till el. I Island används även geotermisk energi från de heta källorna för att värma upp marken i städerna Akureyri och Reykjavik. På så sätt håller man vägar och trottoarer fri från snö och is.