Källor till förnybar energi

Under industrialismen kunde mänskligheten utvecklas i snabbt tempo tack vare kolkraften, men kolkraften ledde också till stora utsläpp av koldioxid. Utsläppen har allt sedan dess ackumulerats i atmosfären och börjat skapa stora problem. Klimatförändring, stormar och stigande medeltemperatur är några av de utmaningar som mänskligheten står inför. Ett stort steg i arbetet är att ställa om från sådana energikällor som skadar planeten, till sådana energikällor som inte gör det. Istället för att bränna jordens resurser behöver vi använda förnybara energikällor. Omställningen till förnybar energi är utan tvekan en av de viktigaste stora förändringarna i världens historia. Men vilka vad är förnybara energikällor? Vad menas med förnybar energi? Och vilka är de förnybara energikällorna? Utöver förnybara geotermisk energi och geoenergi, finns tre essentiella förnybara energikällor: solenergi, vindkraft och vattenkraft. Dessa tänkte jag prata lite mer om i den här artikeln.

Energi från solen

Med solenergi menas sådan energi som vi vinner direkt ur solens strålar. Tidigare hade växterna patent på denna förmåga genom sin fotosyntes, men numera behärskar även människan tekniken. Precis som växterna kan vi med hjälp av solceller fånga den energi som solens ljus innehåller och lagra den här energin i form av elektricitet (istället för kolhydrater, och i viss mån fett och protein, som växterna gör). Solen har alltid varit den primära energikällan för allt liv på jorden, och det är egentligen på tiden att vi nu lyckas utvinna energin direkt från solens strålar.

Energi från solen

Det är även solen som driver de andra förnybara energikällorna: vatten och vind. Det är solens energi som sätter elementen i rörelse, så när vi utvinner energi ur vindens och vattnets rörelser, så är det egentligen solens energi, fast i en annan form, som vi tar vara på. Det är även solens energi som skapat den lagrade energi som finns i den olja som driver våra bilar och maskiner. Ja, solen är den ursprungliga energikällan helt enkelt – och allting, förutom solceller och solfångare, såväl mat som bensin och vindkraft, är bara solenergi i olika former.

Vattenkraft

Med vattenkraft menas sådan energi som vi kan utvinna ur vattnets rörelser. En vanlig metod är att sätta upp vattenkraftverk i floder. Där vill vattnet rinna nedåt, men genom att stoppa det med en enorm damm, och sedan pressa vattnet genom en turbin så kan vi skapa elektricitet. Vattenkraftverk genererar mycket förnybar energi, men tenderar även att ha en negativ inverkan på djurliv och ekosystem. Förutom vattenkraftverk finns även vågkraftverk och tidvattenverk. Alla vågkraftverk utnyttjar vågorna, men det finns flera olika metoder att göra det på. En vanlig metod är att låta vågorna till havs höja och sänka en flytboj, som i sin tur driver en generator. Men återigen: Det är solens energi som förflyttar vatten till höga höjder så att det därifrån kan rinna ned genom vattenkraftverket, och det är solens energi som skapar vågorna.

Vattenkraft

Vindkraft

Den sista förnybara energikällan är vindkraft. Solen skapar temperaturskillnader som i sin tur ger upphov till vindar. Ur vindarna kan vi alstra energi genom till exempel vindkraftverk. Vi använder helst enkelt vindarnas kraft och rörelse för att få vindkraftverkets propeller i rörelse – en del av den rörelseenergi som finns i vinden överförs till propellern. Propellerns rörelseenergi driver i sin tur en generator som lagrar energin som elektricitet. Ett smart sätt att använda naturens krafter helt enkelt