Nackdelar med förnybar energi

Nackdelar med förnybar energi

Låt oss prata om förnybar energi och framförallt nackdelarna med förnybar energi.Förnybar energi blomstrar, eftersom innovation minskar kostnaderna och företagen är generösa med att lova oss en framtid med ren energi. Världen sol- och vind-produktion tar rekord och har integrerats väl med det nationella elnätet utan att kompromissa med tillförlitligheten.

Detta innebär att förnybar energi i allt högre grad förskjuter “smutsiga” fossila bränslen inom elkraftssektorn, vilket ger fördelar som lägre utsläpp av kol och andra typer av föroreningar. Dock är inte alla energikällor som marknadsförs som ”förnybar”, till fördel för miljön. Biomassa och stora vattenkraftsdammar skapar svåra avvägningar när man tar hänsyn till påverkan på djurliv, klimatförändringar och andra frågor. Här är vad du bör veta om de olika typerna av förnybara energikällor – och hur du kan använda dessa nya tekniker hemma.

Vad är förnybar energi?

Förnybar energi som ofta kallas ren energi kommer från naturliga källor eller processer som ständigt fylls på. Till exempel via solsken eller vind. Även om förnybar energi ofta betraktas som en ny teknik, har utnyttjande av naturens kraft länge använts för uppvärmning, transport, belysning med mer. Vinden har drivit båtar att segla och väderkvarnar för att mala spannmål. Men under de senaste 500 åren har människan i allt högre grad vänt sig till billigare, förorenade energikällor som kol och dålig gas.

Nu när vi har alltmer innovativa och billigare sätt att fånga in och behålla vind- och solenergi, blir förnybara energikällor en viktigare kraftkälla och förser mer än en åttondellandets invånare med energi. Utbyggnaden av förnybara energikällor sker också på stora och små skalor, som takpaneler på hus. Idag finns till och med vissa landsbygdssamhällen förlitar sig på förnybar energi för uppvärmning och belysning. Eftersom förnybar energianvändning fortsätter att växa kommer det att kräva modernare elnät, smartare, säkrare och bättre integrerade metoder. Men vilka är egentligen nackdelarna?

Nackdelar med förnybar energi

Nackdelar med förnybar energi

Nackdelar med förnybar energi

Det är viktigt att vara uppmärksam på kritiken mot framtidens metoder för att tillverka förnybara energi. Även om du idag håller med proffsen teorier kan det vara bra att känna till deras brister vilket kan hjälpa samhället. Hög utvecklingskostnad: Det kostar mycket att utveckla förnybara. De kända sätten att använda fossilt bränsle är billigare eftersom alla tillverknings- och byggprocesser redan finns på plats.

Sårbart: Nästan alla föreslagna förnybara energikällor är mycket sårbara för väder och andra klimatförhållanden. Förnybara energikällor är starkt beroende av sol och vind för att producera energi. Ösregn eller långsamma vindar kan minska energiproduktionen. Eftersom det inte är möjligt att producera energi under sådana förhållanden kan vi behöva minska vår energiförbrukning.

Det går inte att producera i stora mängder: Till skillnad från koldrivna elektriska anläggningar som producerar en riklig strömförsörjning kan förnybara källor inte producera så mycket energi på kort tid. Tekniken som används för att producera energi är ny och viktiga andra faktorer som väderlek som hämmar energiproduktionen i stor skala. Detta betyder helt enkelt att vi antingen måste minska vår energiförbrukning eller sätta upp nya anläggningar som kan producera energi i en snabbare takt. Det var några av alla nackdelar. Tack för att du tog dig tid att läsa.