Solenergi, del 1

Solenergi har blivit allt mer populärt och numera kan man se solceller uppsatta på många hus när man åker genom Sverige. Anledningen till att fler svenskar väljer solceller är såklart att det är ett smidigt sätt att producera sin egen el samt att det är ett mycket miljövänligt val. Om vi ska klara av stundande klimatförändringar gäller det att alla hjälps åt, och att göra sitt eget hus självförsörjande på miljövänlig el är ett stort steg i rätt riktning. Och solceller är antagligen det allra enklaste sätter på vilket du kan producera din egen el. Att köpa solceller är förvisso ganska dyrt. Men det är bara en dyr inköpskostnad – på lång sikt kommer istället din kostnad för el att reduceras kraftigt genom detta inköp. Och som sagt, om du vill producera din egen el, vad har du för alternativ? Att slå upp ett vindkraftverk i trädgården är antagligen inte en lika attraktiv lösning. Nej, det är nog solceller som är lösningen på framtidens elförsörjning för privatägda hus, och därför tänkte jag skriva en liten artikelserie om just solenergi. I den här första delen går vi kortfattat igenom vad solenergi är hur till exempel solceller fungerar. I de kommande två artiklarna ska vi istället diskutera vilka för- och nackdelar som finns med solenergi.

Vad är solenergi?

Solens strålar innehåller energi. Faktiskt nästan all energi som finns på jorden kommer från solen. Även energin i bensin som används för att driva bilar framåt kommer ursprungligen från solens strålar. Växter fångar upp energin och binder den. Den energi som vi får i oss när vi äter är faktiskt solenergi som växter har lagrat genom fotosyntesen. Även när vi till exempel tänder en eld, så är det solens energi som används. Det är solens energi som finns lagrad i veden och som frigörs till värme, och det är solens energi som vi använder för att röra oss så att vi kan tända elden. Egentligen är det även solens energi som driver vindkraft och vattenkraft (förutom tidvattenkraft). Utan solen skulle vattnet och vinden nämligen inte röra sig.

Vad är solenergi?

Men tidigare har vi varit beroende av växter för att kunna fånga solens energi i någon större utsträckning. Tack vara solceller kan vi nu fånga och lagra energi direkt från solens strålar som elektricitet. Det är den här lagrade energin från solens som åsyftas när man talar om solel eller solenergi.

Solvärme med solfångare

Men man kan även använda solen på andra sätt är att lagra dess strålar som elektricitet. Man kan även använda dess värme för att värma upp exempelvis vatten. Då använder man ofta en solfångare, som placeras på en solig plats. Solfångaren värmer i sin tur upp vattnet i en vattentank. Solfångare kan även användas för att värma upp hus, men utan att energin först omvandlas till el.

Solvärme med solfångare

Solel av solceller

Solel producerad av solceller är antagligen det första folk tänker på när de hör ordet solenergi. Solceller är en genial uppfinning som kan omvandla ljuset från solen till lagrad elektricitet – ungefär som en växt. Det går till så att solen lyser på en ”fotovoltaisk cell” (jämför fotosyntes). Cellen består oftast av en kiseldiod som alstrar en elektricitet när den träffas av solen. Solceller kombineras och byggs samman till stora solpaneler – solpaneler som privatpersoner ofta sätter upp på sina hus för att producera el till hemmet. På många ställen runt om i världen har man även satt upp mängder med solpaneler på stora fält. Dessa solpaneler är ofta rörliga och kan därför följa efter solen och vända sig så att de alltid är vända mot solens strålar – precis som växter.