Traditionella energikällor

Kol, naturgas och olja och de fossila bränslen som är gjorda av olja såsom bensin och propan räknas som traditionella energikällor. Men även om de nu uppfattas som traditionella, från ett historiskt perspektiv är de relativt nya. Det är bara sedan början av 1800-talet att de fossila bränslen har blivit primära energikällor.

Träkol på andra sidan har använts under tusentals år. I de nordiska länderna var träkol en biprodukt av trä tjärproduktion.  Eftersom träkol brinner det brinner vid en hög temperatur, var det lämpligt för användning i smeder och i masugnar för smältning bland annat. Ett stort problem med träkol är att det kräver en stor mängd trä. Över skörd kan leda till avskogning som faktiskt hände i Europa under 1600- och 1700-talet.

Kol

Kinesen sysslade med stenkolsbrytning och användning av det så långt tillbaka som 1000 f.Kr. Kol användes i Storbritannien sedan romartiden men endast i begränsade mängder. Folket där hade inga djupa gruvor utan de plockade kolbitar som var på eller nära markytan. I Amerika använde aztekerna också kol för bränsle på ett liknande sätt. Men det var inte till industrirevolutionen att kol blev allmänt använd. Det var det enda fossila bränslet som används mellan 1800-1860. Och utan kol hade man inte kunde har försett den energi som behövs för nya industrier.

Kol

Olja

Kineserna grävde oljebrunnar och använd den oraffinerad oljan som bränsle redan under antiken. Arabiska och persiska kemister hade redan upptäckt hur man kunde förfina olja vid 800-talet. Men olja användes inte som bränsle förrän mycket senare. Ignacy Łukasiewicz uppfann fotogenlampan 1853 och sedan byggde ett tidigt oljeraffinaderi 1856 för att producera bränsle för belysning. Fram till slutet av 1800-talet var belysning huvudanvändning. Det var inte till Första världskriget och antagande av oljedrivna krigsfartyg, nya militära fordon som tankar och till och med militära flygplan att olja blev viktig som fordonsbränsle. Och efter krigets slut gjorde Henry Fords modell T-bil med förbränningsmotor bensinbilen överkomlig till vanliga amerikaner. Innan det hade de flesta bilar varit elektriska. Fram till 1940-talet var USA världens ledande oljeproducent. Sedan under 1940-talet upptäckte man stora oljefält i Mellanöstern. I 1960 bildades OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) av Iran, Irak, Kuwait, Saudiarabien och Venezuela, några av de största oljeproducerande länderna. Senare har organisationen utvidgats till att omfatta ytterligare oljeproducerande länder.  Sedan 1956 försökte geologen M. King Hubbert att varna om problemet med att bli beroende av en icke förnybar resurs men det var inte tills 1970-talet att allmänheten först uppmärksammade det. Som är vanlig med petroleumbaserade resurser leder användning av både kol och olja till stora mängder koldioxidutsläpp. Dessutom innebar kolförbränning stora utsläpp av svavel och kvicksilver. Även så tidig som 1300-talet förstod man att kolförbränning orsakade ohälsa i människor och hantverkare var förbjudna att använda kol inom Londons stadsgränser Ofta kallar man vind, vatten och sol för alternativa energikällor. Och de är uppfattade som nya energikällor men egentligen har människor använt dem i någon form under hundratals år. Vattenhjul, vindturbin och passiv uppvärmning med solen är gamla energikällor som har kommit tillbaka i bruk. Århundraden av användning innebär att de är den sanna traditionella energikällorna.