Vattnets väg till el – del 1

I Sverige produceras varje år mellan 140 och 150 TWh, alltså Terawattimmar vilket innebär miljarder kilowattimmar, och av dessa är 98 procent fritt från fossila ämnen vilket innebär att de utsläpp som påverkar klimatet är väldigt låga. De olika kraftslagen som används samspelar med varandra på ett sätt som har gjort att de är oberoende av vädret, detta innebär att vattenkraft, kärnkraft och biokraft balanserar upp sol- och vindkraftverken. Framförallt vindkraften har utvecklats fort i Sverige, men det är inte den enda förnybara elen vi har tillgång till.

Gammalt och prövat

När vindkraftverken inte klarar av att producera tillräckligt mycket energi till följd av vädret så är det vattenkraften man vänder sig till. Denna har funnits i Sverige i flera hundra år och är en stor anledning till att vi har ett av världens bästa energisystem. Energiutsläppen som kommer från vattenkraftverk är nästintill obefintliga, man släpper knappt ut några klimatgaser alls och det ger dessutom en pålitlig energi som kan erbjudas till kunder med ett konkurrenskraftigt pris. Åar och älvar bildas med hjälp av vattnet från både regn och snö, denna energi omvandlas sen till elenergi i de vattenkraftverk som vi har. Eftersom vattnet inte förbrukas i omvandlingen till elenergi utan istället återkommer hela tiden i form av nederbörd så är denna form av energi förnybar.

Lätt att spara

Låga klimatutsläpp, förnybar energi, kostnadseffektiviteten och det låga priset på elen är inte de enda fördelarna med vattenkraft, tryggheten av eltillgången är också en stor fördel. Tack vare att vattnet lagras i magasin och kan användas för produktion när man verkligen behöver den är detta den mest fördelaktiga elproduktionen, en reglerbar vattenkraft kan träda in när vädret inte är tillräckligt för de andra. Man kan alltså spara denna energi till vintern, den period då elen används som allra mest i vårt land eftersom våra hem måste värma upp mer än resten av året.

Värdefullt på fler sätt

Man kan även ändra produktionen av elen på detta sätt, alltså producera mindre de perioderna som de andra producerar mer. Eftersom vi får mer och mer vind- och solkraft i våra elsystem ä det värdefullt att kunna spara på vattenkraften, man kan se det som en depå dit vi kan vända oss bara när vi behöver det. Denna kan kompensera och se till så vi aldrig behöver stå utan el, utan denna källa till el hade inte utbyggnationen av vindkraft varit möjligt på samma sätt. Detta innebär att vattenkraften är värdefull för miljön på en dubbel nivå.

Miljövänligt

Nederbörden per år varierar så klart men det ger inte samma skillnad eller påverkan som det gör med vind och sol. Vattnet stör inte heller naturlivet eller människor på det sätt som ett vindkraftverk kan göra, älvarna är skapade naturligt och att utvinna energi från det blir inget problem för fiskarna som lever där i då de kan simma på som vanligt. Vill man fiska i en sådan älv är det också fullt möjligt eftersom det är kraften från vattnet som forsar fram man är ute efter och det blir då inte en massa utsläpp.