Vi behöver mer förnybar energi

Alla vet om det. Vissa väljer att inte prata om det. Vissa väljer att låtsas som ingenting. Vissa väljer att förneka det. Men alla vet om det: Vi är på väg mot en miljökatastrof och vi måste göra något åt saken. Vi behöver mer förnybar energi. Nyligen kom en rapport om att majoriteten av alla däggdjur på planeten är utplånade. Samtidigt kommer nya varningar om att klimatförändringarna är värre än befarat och att temperatur-höjningarna går allt snabbare och riskerar att eskalera. Vi är på väg att förstöra vår vackra, blåa planet om vi inte gemensamt gör något åt saken. Mitt i all kalabalik drabbas Sverige av den värsta värmeböljan någonsin – och den håller i sig i flera månader. Sommaren 2018 kommer att bli ihågkommen som den första sommaren då vi verkligen märkte av att någonting håller på att hända här på jorden. Värmerekord varje dag, skogsbränder och torka. Världen kan komma att förändras fortare än vi någonsin kunnat förutse. Därför behöver vi agera nu.

Innovativ förnybar energi

Om vi lyckas ställa om till förnybara energikällor inom den närmaste framtiden så finns det fortfarande en chans att stoppa växthuseffekten och klimatförändringarna. Förnybara energikällor är sådana energikällor som utvinner energi och el i harmoni med naturen. Energin kommer från naturens egna rörelser, och inte från de fossila bränslen som människan utvinner ur naturen, såsom kol och olja. Nu för tiden kommer forskare och andra uppfinningsrika snillen på en mängd olika sätt att utvinna energi ur naturen – utan att skada den. Två bra exempel på sådana innovativa kreationer är konstruktioner som utvinner energi ur vågor och tidvattnet. Genom att använda månens kraft och den rörelse som månen skapar i form av tidvatten så kan vi generera elektricitet. Detsamma gäller flytbojar som höjs och sänks med hjälp av havets naturliga rörelser: vågorna. Då skapas energi som kan lagras och användas på land för att värma upp ett hus eller laga mat.

Innovativ förnybar energi

Några förnybara energikällor

De vanligaste källorna till förnybar energi är solenergi, vindkraftverk och vattenkraft. Ibland räknas kärnkraftverk hit, men oftast inte, eftersom kärnkraftverk drivs med resurser som förr eller senare kommer at ta slut. Solenergi är en bra förnybar energikälla som alstrar stora mängder energi. Om vi satte upp solceller i Afrikas stora ökenområden skulle vi kunna lösa mycket klimatproblemen. Solceller är dock förhållandevis dyra. Även med vindkraftverk kan vi täcka hela planetens behov av energi, men det skulle krävas en rejäl satsning på att bygga fler vindkraftverk. Vattenkraftverk kan förvisso också generera stora mängder energi, men har den avgörande nackdelen att de påverkat naturen väldigt negativt. Vattenkraftverken stör djurlivet i vattendragen och riskerar att rubba hela ekosystem.

Några förnybara energikällor

Sluta äta kött

Utöver att välja ett elbolag som köper in el från förnybara energikällor kan du till exempel välja att sluta äta kött. Kött är en riktig miljöbov och om alla människor skulle lägga om till en vegansk kost så skulle den totala energiförbrukningen på planeten minska drastiskt. Det är inte klimatsmart att odla mat, till exempel sojabönor, som vi sedan ger till djuren, när vi egentligen direkt kunde ätit den mat som djuren får. Djuren äter upp enorma mängder resurser för att vi i slutändan ska få tillbaka en bråkdel av de resurser som investerats. Det är bättre att vi odlar mat till människor istället, och väljer en kost utan kött.