Vindens väg till energi del 1

Vndkraft är egentligen inte en nymodighet, förr i tiden var det vanligt att  man tog hand om den energi man kunde få ut av vinden. Runt om i Sverige var väderkvarnarna en vanlig syn, bara vid förra sekelskiftet fanns det omkring 2000 väderkvarnar bara på Öland. Detta användes flitigt fram tills 1800 talet då man istället valde att använda sig av ångkraften mer och mer, idag är väderkvarnarna inte i drift men vi har kvar många som en fin och historisk byggnad som värnas av många. Efter de negativa aspekterna från kärnkraftverk uppdagades så har vindkraften kommit tillbaka, men denna gången i en helt annan form än tidigare. Det hade inte varit möjligt att idag använda sig utav väderkvarnar för att producera el till ett helt land, hur vackra dessa byggnader än gör sig i vårt land. Vindkraften idag är förnybar och det är en lösning för att ersätta de fossila bränslen som används i produktionen av el, dessutom vill man med vindkraft se till att minska utsläppet av klimatgaser.

Stor ökning

De senaste åren har antalet vindkraftverk i världen ökat rejält, utan dessa hade förmodligen utsläppen av klimatgaser från elproduktionen varit mycket större. Prognosen, enligt Global Wind Energy  Council, är att ungefär 530 GW ska ha installerats fram till slutet av förra året. Detta är en ökning på nästan 100 GW från 2015 då siffran var 433 GW i slutet på året. Det blir kanske svårt att se hur mycket detta faktiskt är en bra jämförelse är de drygt 6.5 GW som den svenska vindkrafteffekten var i början på 2017, räknar man ihop alla olika kraftslag var den svenska effekten knappt 40 GW.

Ingen nymodighet

Vindkraftverken har snabbt blivit fler i Sverige, för bara 10 år sedan fanns det ett par hundra vindkraftverk i landet. I början av förra året hade denna siffra ökat markant, vi hade då fler än 3300 vindkraftverk runt om i landet. Dessa är utspridda över hela Sverige, men de är placerade framförallt på kusterna där vinden är som allra bäst. Ofta är det fler än en man ser, på ställen där vinden är bra bygger man en så kallad vindkraftspark där man placerar flera stycken tillsammans för att kunna utnyttja vinden till max.

Störst i Sverige

Den största av dessa parker var länge Lillgrund, en bit söder om Öresundsbron kan man finna denna havsbaserade park med 48 vindkraftverk som tillsammans åstadkommer en produktion på ungefär 330 gigawattimmar. Under förra året byggde man istället klart vindkraftparken Blaiken som har hela 99 kraftverk, med en installerad effekt på hela 247,5 MW är den Sveriges absolut största. Här räknar man med att få ut en produktion av 700 GWh/år, för att förstå hur mycket detta egentligen är kan man jämföra det med förbrukningen i 160 lägenheter. Från att stå för en väldigt obetydlig del av elproduktionen så har vindkraften gått till att producera över 10 procent av den el som vi idag använder i Sverige och där kommer det inte stanna, med hjälp av bland annat elcertifikat och kostnader som sjunkit rejält kommer man kunna fortsätta bygga mer och mer.