Vindens väg till energi – del 2

Europa är väldigt framåt när det kommer till miljövänlig el, vi i Sverige har ett bra arbete med just detta sätt att producera el men vi är inte störst. Tyskland och Spanien är de länder som har kommit som allra längst när det gäller vindkraft i Europa, detta räknas genom att se på vilka som har mest när man räknar på den installerade effekten. Dessa länder utgör en tredjedel och en sjättedel av den vindkraft som används i Europa. Ser man utanför de europeiska gränserna så är det Kina som ligger i ledningen, det kanske inte är så förvånande att detta land står för över en tredjedel av all den installerade vindkraftkapaciteten som finns i världen. Kina gör aldrig någonting i en liten utsträckning, men ska man se till det land där vindkraft utgör den största delen av den totala elproduktionen så är det Danmark som tar första platsen med sina 40%.

Ett bättre val

En av anledningarna till att vindkraften började tas i bruk på ett annat sätt var på grund av de utsläpp som det innebär med kärnkraftverk, dessa påverkade miljön på ett dåligt sätt och effekterna på jorden var inget man vill ha. Vindkraften är bra på så sätt att den inte ger några utsläpp till naturen under en normal drift, den lämnar inte heller något avfall som är miljöfarligt. Den mark man använder när man bygger upp vindkraftverken blir inte skadad på något speciellt sätt heller, man kan enkelt återställa den om man tar bort detta eller använda den till något annat. Något man dock bör ha i tankarna när man väljer på vilken plats man ska bygga upp detta är påverkan på naturvärden och upplevelsevärden för friluftslivet, dessutom bör man tänka sig för innan man placerar dessa alldeles för nära omkringliggande bostäder.

Till havs

Havet är ett bra val för anläggandet av vindkraftverken, här blåser det oftare än på land och vinden är dessutom starkare. En annan fördel är att färre människor störs av vindkraftverken om de är placerade till havs, men det finns så klart andra aspekter som då är negativa. Vill man bygga vindkraftverken i havet så är det än så länge dyrare än att bygga dem på land, underhållet av dessa är även det mer kostsamt. Dock sjunker kostnaderna för både halvs- och landbaserade vindkraftverk ganska fort, då framförallt de för havsbaserade, men dessa ligger på en högre nivå innan så det tar längre tid för det att sjunka.

Sjunkande kostnader

Samtidigt som kostnaderna sjunker så utvecklas tekniken snabbt, tornen blir högre och turbinerna både större och effektivare. Det låter motsägelsefullt men större torn med blad som roterar långsammare producerar mer el än de som är mindre, detta gör att man satsar på de större för att kunna få ut så mycket som möjligt av det. På så sätt behöver man inte bygga lika mycket som man skulle behöva med de små och då är det färre människor och natur som störs av det. Även om det inte är ett stort, fult kärnkraftverk så är det kanske inte det mest vackra man vill ha runt om i landet.