Vindens väg till energi – del 3

Högre torn och större turbiner är receptet för mer effektiva vindkraftverk och det är just mer effektiva vindkraftverk vi är ute efter, målet är att göra så mycket energi som möjligt grön. Trots alla de fördelar som finns med vindkraft så finns där fortfarande aspekter som gör det problematiskt att förlita sig helt och hållet på vindkraften. Medan kärnkraftverken körs på samma sätt precis hela tiden och på så sätt kan producera samma mängd el varje dag så är det annorlunda för vindkraften, det blåser inte på samma sätt varje dag och därför blir det svårt att producera en jämn mängd varje dag eller ens varje vecka. När vinden inte är på topp så kan man inte direkt säga till allmänheten att man tyvärr inte får använda lika mycket el just denna period, förbrukningen kommer var densamma och elen måste istället komma någon annanstans ifrån.

Ett bra substitut

Som tur är så finns det i Sverige unika förutsättningar att klara detta utan användandet av kärnkraftverk och därmed fossila bränslen, vattenkraften kan istället hoppa in som ersättare de dagar då inte vinden räcker till helt. Detta är en kraft som man själv kan styra lite över, genom att lagra vattnet i dammar så kan man vända sig till dessa när blåsten inte är tillräcklig. Det är en stor fördel att kunna göra så istället för att påverka miljön på de sätt man helst vill undvika.

Hjälp med certifikat

Sedan 2003 har man kunnat bygga ut vindkraften ordentligt och snabbt, detta är tack vare det stöd man har fått från systemet med elcertifikat. Det är ett system som innebär att man när man har använt en kilowattimme el får betala några ören till den som har investerat i förnybar energi så som tillexempel vind- och vattenkraft. Tack vare de lägre kostnaderna för byggnationen av vindkraftverk, vilket jag tidigare nämnt, är det möjligt att utveckla denna energi snabbare, då framförallt på land.

En lång väntan

Men bara tillståndet för att bygga en sådan här anläggning med vindkraftverk har över två och ett halvt år att få, detta beror på att man vill utreda påverkan av miljön på den plats där man tänkt sig bygga. Med tanke på avsikterna att ha så mycket förnybar energi som möjligt i Sverige är denna väntetid inte acceptabel, det tycker inte Energimyndigheten heller och de jobbar hårt för att lyckas sänka denna period till sex månader. Med en kortare väntetid kan man öka den redan så snabba utvecklingen av vindkraftverken i vårt land och på så sätt kommer det inte ta lång tid innan vi är med och kämpar om första platsen om mest förnybarenergi i ett land.

Perfekt tajming

En annan positiv aspekt i användandet av vindkraft är att blåsten i Sverige är som bäst just när vi behöver elen som mest. Under vinterhalvåret krävs det mer energi för att värma upp våra hem och motorvärmare används flitigt, detta ökar konsumtionen av el och därför är det perfekt att vindkraften producerar som mest el under just denna period. Som en räddare i nöden fungerar den bäst när vi behöver den som mest.